— வீரசாேழன். க.சாே.திருமாவளவன்

வெயில் சூடுகளின் பொட்டலாக
வெப்பம் தாேய்ந்த புதராக
மீப்பெருக்கலின் எண்ணமாக
மதியத்தின் கொடூரங்கள்

காற்றாடியின் குடிலுக்குள்
உடலை பதப்படுத்தி
வியர்வை பொசுக்கிய உடலாக விரிந்திருக்கவே வாசல் செய்கிறது

வறண்ட நாவில் குளிர் படுத்த
எலுமிச்சையும் ஒரு தேக்கரண்டி வெள்ளையினிப்பும்
போதுமானதாகவே இருக்கிறது

அலுவலக கட்டிடங்கள்
வெயில் நுழைய அனுமதிப்பதே இல்லை
ஊழியர்களின் தோலுமே
வெள்ளை நிறத்தை எட்டுகிறது
கருப்பசாமிகள் வெள்ளைச்சாமிகளாக உலாவலாம்
ஆயுள் குறைத்தே நாட்காட்டிகள் கிழிக்கப்படும்

வனாந்திர மானுடர்கள் பாவம்
சருகுகளாக போன பச்சையங்களை
கண்காட்சி செய்தே வயிறை நிரப்புகிறார்கள்

கண்மாயின் பாதையிலாடும் சிறுவர்களின் மட்டையை
வேடிக்கை பார்க்கிறது மேகப்பிள்ளைகள்

ஊருக்குள் நுழைய பார்க்கும்
களிறுவின் கால்கள் பொசுக்கலாம்
காலங்கள் களிறுவை எழுத மறுக்கிறது
காடும் காடுகளால் ஆன உலகும்
சருகுகளை பிரசவிக்கிறது

வெயில் என்பது வெயிலாக இருக்கலாம்.