தேநீரில் ஏடு

நகர்வு

கீறிய பொம்மையையும் ப்ரியம் 

மாறாது அணைத்துறங்கும் 

குழந்தையிடம்தான்

கற்றேன்போல.

விரிசலென்று ஒன்றுமில்லை;

ஒன்றுமில்லையென்று ஒன்றுமில்லை .

வேறொரு கிளை

பிறிதொரு நிலை

இன்னொரு திசை

மார்க்கம் நிர்பந்தமற்ற மழை

கசப்பேறாத கனவு

தேநீரில் ஏடு படிகிறது…

நாளை நாளைதானே?

உமாமகேஸ்வரி கவிதைகள்

பதிவை பகிர

Add your first comment to this post

You cannot copy content of this page